תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה, בחזרה ממנה, או במסגרת עבודתכם? שימו לב כי מדובר בתאונת עבודה. להגדרה זו יש משמעות כלכלית והיא מזכה אתכםבתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, במקרה שבו התאונה גרמה לנכות רפואית, תשולם לכם גמלת נכות מעבודה. עו"ד תאונות דרכים יטפל עבור הנפגע בהליכי התביעה המורכבים מול ביטוח לאומי וידאג כי יקבל את הפיצוי הכספי המקסימאלי.

מתי תאונת דרכים היא תאונת עבודה?

כאשר עובד נסע בדרכו הרגילה מביתו אל מקום העבודה או להפך והיה מעורב בתאונת דרכים, זו תיחשב כתאונת עבודה. כך גם כאשר התאונה ארעה במסגרת העבודה, למשל, בעת נסיעה ללקוח, כפי שעשוי לקרות לאנשי מכירות, לשליחים וכיו"ב. המונח "הדרך הרגילה" מתייחס למסלול הנסיעה בו נהג העובד לנסוע מדי יום לעבודתו. סטייה מהמסלול הרגילעלולה לשלול את ההכרה של התאונה כתאונת עבודה.הגדרה זו סבוכה למדימשום שמחד, אין הכוונה לכל חריגה מינורית מהדרך ומאידך, במקרים רבים, סטייה מהמסלול אכן תמנע מהעובד את ההכרה כנפגע עבודה.

פירושו של דבר הוא כי המוסד לביטוח לאומיבוחן כל מקרה על פי נסיבותיו. על כן, בעת תאונת עבודה, ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי מקצועי, אשר יפעל להוכיח כי תאונת הדרכים שעבר העובד עונה על ההגדרה של תאונת עבודה. בהקשר זה נציין, כי הדין מחריג עצירה לצורך ליווי ילד לגן ילדים וכן עצירה לצרכי תפילה במקום הרגיל בו מתפלל העובד.

הכרה כנפגע עבודה בביטוח לאומי

לא מעט עובדים אשר עברו תאונת דרכים, אינם יודעים כי מדובר גם בתאונת עבודה, על פי ההגדרה שהצגנו לעיל. כלומר, תאונה אשר התרחשה במהלך ביצוע העבודה, בדרך מהבית אל מקום העבודה או חזרה הביתה מהעבודה. כאשר העובד נפגע פגיעה פיזיתמהתאונה ועקב כך, הוא לא יכול להמשיך לעבוד, הוא רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל הכרה כנפגע עבודה.

הכרה זו תזכה את העובד בפיצוי כספי עקב אובדן כושר העבודה שלו. פיצוי זה מתחלק לשניים: דמי פגיעה המשולמים לתקופה קצרה של עד כשלושה חודשים (91 ימים) וגמלת נכות מעבודה, אותה ניתן לקבל לאחר תשלום דמי פגיעה, בכפוף לקביעה של וועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי כי לעובד נותרה נכות מהתאונה.

תשלום דמי פגיעה

על מנת לקבל הכרה כנפגע עבודה, על העובד להגיש לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה. לשם כך, עליו לצרףמסמכים רפואיים המעידים על סוג הפגיעות מהם הוא סובל בשל התאונה ועל השפעתם על כושר עבודתו. היה והביטוח הלאומי יכיר בתאונה כפגיעה בעבודה, ישלם הוא לעובד דמי פגיעה למשך של 13 שבועות לכל היותר, בשיעור של 75% מהכנסתו, על פי גובה שכרו בשלושת החודשים האחרונים לעבודתו טרם התאונה.

מכיוון שדמי הפגיעה מחליפים את שכר העובד בתקופה זו, כדאי לפנות לייעוץ משפטי באופן מיידי על מנת שעורך הדין יוכל להגיש את התביעה מוקדם ככל האפשר ולקבל עבור הנפגע את הפיצוי המגיע לו. כמו כן, נציין כי המועד המאוחר ביותר להגשת תביעה לדמי פגיעה הוא עד שנה ממועד התאונה או מועד היווצרות הנכות.

קבלת גמלת נכות מעבודה

לאחר שהעובד הוכר כנפגע עבודה וקיבל דמי פגיעה, הוא רשאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. להבדיל מדמי פגיעה, בשלב זה, הביטוח הלאומי אינו מסתפק במסמכים בלבד, אלא העובד יידרש להגיע לוועדה רפואית ובה יעבור בדיקה גופנית על ידי רופא הוועדה. תפקידו הוא לבחון האם נותרו לנפגע נזקים מהתאונה ואם כן, האם הם מתגבשים לכדי נכות.

ייצוג משפטי של עו"ד תאונות דרכים בוועדה הרפואית מגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התביעה ולקביעת אחוזי נכות המשקפים את מצבו של הנפגע. במקרה שבו הוועדה קבעה נכות ששיעורה הוא נמוך מ9%, העובד לא יקבל תשלום נוסף מלבד דמי הפגיעה ששולמו לו עד כה.אחוזי נכות בשיעור של 19%-9% מתרגמים למענק חד פעמי ואילו נכות של 19% ומעלה מכך, משמעותה כי הנפגע יקבל גמלת נכות מעבודה. שיעורם של תשלומים אלו מחושבים על בסיס דמי הפגיעה.

שתפו את המאמר >>
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
מה הסיכוי של התביעה שלי?
מלאו את הפרטים
וקבלו שיחת ייעוץ 1 על 1
דילוג לתוכן