האם יש ביטוח חובה (ביטוח לנזקי גוף) למי שנהג ברכב עם מספר נוסעים חריג?

האם יש ביטוח חובה (ביטוח לנזקי גוף) למי שנהג ברכב עם מספר נוסעים חריג?

Free From above smiling ethnic boy and girl in casual outfits sitting fastened in passenger seats with ukulele during road trip together Stock Photo

מר לוי (להלן : הנפגע) נפגע בתאונת דרכים עת נהג ברכב מסוג "אוטובוס זעיר".

בעת התאונה הסיע הנפגע עשרה נוסעים (מלבדו).

הנפגע החזיק ברישיון נהיגה 02 מכוח תקנה 178 לתקנות התעבורה ומכוון שכך למחזיק רישיון בדרגה זו מותר להסיע עד שמונה נוסעים.

ביהמ"ש המחוזי דחה את תובענת הפיצויים בגין נזקי גוף של הנפגע מהטעם שלדעתו לא היה בידי הנפגע רישיון נהיגה תקף ומשכך חל האמור בסעיף 7(3) לחוק הפיצויים.

על החלטת ביהמ"ש המחוזי ניתנה רשות ערעור, וערעורו של הנפגע התקבל על-ידי השופט ריבלין, אשר גרס כי לצורך תחולת סעיף 7(3) לחוק אין די בכך שהפרת ההגבלה יוצרת סיכון בטיחותי כלשהו, חשובה גם עוצמת הסיכון הבטיחותי. רק כאשר הסיכון הוא חמור במיוחד, תישלל הזכאות לפיצויים.

בקשת המבטחות "מנורה" ו-"אבנר" לדיון נוסף התקבלה.

נפסק כאמור לעיל כי…."הפרת תנאים או הגבלות שאינם מתייחסים למאפיינים פיזיים של הרכב, תהווה עבירה על דיני התעבורה ותקים אחריות פלילית, אולם במקרה בו נפגע הנהג בתאונה, לא תישלל זכאותו לפיצויים מכוח החוק. הפרת מגבלה שעניינה מספר הנוסעים אותו רשאי נהג להסיע, תהווה עבירה על דיני התעבורה, אולם אין בה כדי לשלול מהנהג את זכותו לפיצויים על פי החוק אם הוא נפגע בתאונת הדרכים. זאת למרות, שלצורך הסעת מספר נוסעים גדול יותר הוא נזקק לעיתים לדרגת רישיון אחרת".[1]

[1] דנ"א 10017/02 קרנית נ' מגדל עמוד 17, פורסם בנבו.

שתפו את המאמר >>
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
מה הסיכוי של התביעה שלי?
מלאו את הפרטים
וקבלו שיחת ייעוץ 1 על 1
דילוג לתוכן