כיצד מחושב פיצוי בגין מוות מתאונת דרכים? מדריך משפטי

אובדן אדם יקר לתאונת דרכים היא חוויה מטלטלת. באופן פתאומי לחלוטין, מבלי שאיש יכול היה לצפות
זאת, נשמטת הקרקע היציבה. לצד הסערה הרגשית והאבל הקשה, לא פעם מביא עמו האסון גם אי ודאות
כלכלית. עבור משפחות שהיו תלויות כלכלית במנוח, האובדן לובש פנים רבות. במובן הזה, לתביעת
הפיצויים מול חברת הביטוח חשיבות מכרעת. סכום הפיצויים עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאם לשלל
נסיבות וכולל בתוכו רכיבי רבים. כאן, ממתין לך מדריך מקוצר שיסייע לך לעשות סדר בדברים בתקופה
המורכבת הזו.

רכיבי הפיצוי

פיצוי בגין מוות בתאונות דרכים נועד לתת מענה הן לפגיעה הרגשית והן לאובדן הכלכלי שסופגת משפחתו
של המנוח. התהליך כרוך בהערכה יסודית של מספר גורמים מרכזיים המייצגים היבטים שונים של
האובדן. כלל הרכיבים הללו, מתקזזים מול הקצבאות הזמינות למשפחה ממקורות שונים. אלו כמה
היבטים שיש לקחת בחשבון בתחשיב.

אובדן הכנסה

אובדן הכנסה הוא לרוב הרכיב המשמעותי ביותר הנלקח בחשבון בתביעת הפיצויים, בעיקר אם המנוח
היה מועסק במשרה מלאה במועד פטירתו. החישוב אינו מתייחס רק להכנסה האקטואלית של הנפטר,
אלא לצפי ההכנסה המלא שהנפטר היה זוכה לה עד גיל פרישה. החישוב מתבצע ממלאות 21 למנוח ועד
לגיל פרישה כאשר שכר הבסיס נטו של המונח מוכפל ב.30%- חשוב לציין כי מחושבות אך ורק הכנסות
שהיו מכסות את צרכיו של המנוח, ללא חסכונות פוטנציאליים ותמיכה בתלויים שלו. כך הובהר בבית
המשפט המחוזי בחיפה בפסק הדין סובחי ואח' נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ )עא 004115/07(. בית
המשפט חידד כי הלכת אטינגר המתווה כי הפיצוי מכסה את "השנים האבודות", יחושב הסום שנועד
למחייתו של הניזוק בלבד ללא סכומי תמיכה וחיסכון.

כאב וסבל

פיצויי כאב וסבל הם היבט קריטי נוסף. פיצוי זה מכיר במצוקה הרגשית ובסבל שנגרמו כתוצאה מהמוות
בטרם עת. חישוב רכיב פיצויים זה מוסדר תחת תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )חישוב פיצויים
בשל נזק שאינו נזק ממון(, התשל " ו.1976- על פי תקנות אלו, זכאים שארי המנוח לפיצויי כאב וסבל
העומדים על 25% מהסכום המקסימלי. ברוב המקרים, יעמוד הסכום סביב 35-50 אלף ש"ח.

אובדן יד מסייעת

בני המשפחה אינם משתתפים רק בפרנסת הבית, אלא גם בתחזוקתו וסיוע בכלל המטלות השוטפות של
המשפחה. גם אובדן היבט זה של החיים נלקח בחשבון כאשר מחשבים פיצויים על ידי הערכת שווי מטלות
הבית והשירותים השונים שהיו מתבצעים על ידי המנוח לו היה עוד בחיים. משירותי תיקונים ותחזוקה
ועד לטיפול בילדים, מתבצע חישוב מקיף. סכומים הנעים בין 200-350 אלף ₪ נפסקו בעבר על ידי בית
המשפט העליון בגין רכיב זה.

הוצאות הטיפול בנפטר

כלל העלויות הקשורות לתקופת האבל, לרבות הוצאות ההלוויה, השבעה והמצבה מגולמות גם הן בסכום
הפיצויים כנגד קבלות על ההוצאות. לא פעם, פסק בית המשפט גם על פיצויים בגין שכר טרחת עו"ד.

מה מקוזז מסכום הפיצויים?

מן התחשיב הנ"ל, הטומן בחובו את כלל הרכיבים שמנינו, מקוזזים סכומי הקצבאות מביטוח לאומי,
לרבות קצבאות שאירים או תשלומי פנסיה.
למידע נוסף אודות אופן חישוב הפיצויים ולייעוץ משפטי מקיף שיסייע לך למצות את המרב מהפיצויים
המגיעים לך, אנו מזמינים אותך להתקשר למשרדנו בטלפון: 053-823-9113 לייעוץ משפטי ראשוני.

שתפו את המאמר >>
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
מה הסיכוי של התביעה שלי?
מלאו את הפרטים
וקבלו שיחת ייעוץ 1 על 1
דילוג לתוכן