שאלת הכיסוי הביטוחי בנזקי גוף (ביטוח חובה) בעת נהיגה ללא רישיון מחמת אי ידיעה על פסילת הרישיון

בס"ד
שאלת הכיסוי הביטוחי בנזקי גוף (ביטוח חובה) בעת נהיגה ללא רישיון מחמת אי ידיעה על פסילת הרישיון

פסק הדין של בית המשפט העליון, ע"א 7602/06 עזבון נתנאל גו'רג' ז"ל נ' סימה מלכה (פורסם בנבו)  מיום 11.10.2011, דן בשאלה כיצד יש להודיע לבעל הרישיון על הפסילה עצמה?

להלן עיקרי העובדות (מתוך פסק הדין של ביהמ"ש העליון כפי שנכתב ע"י כ' השופט מלצר ובהסכמתם של השופטים רבלין וארבל).

"מר נתנאל גו'רג' האדג'ג' ז"ל (להלן: חדג'ג') שירת בצבא ביחידת משמר הגבול בחברון. בחודש ינואר 2000, במהלך שירותו, נפגע בראשו מאבן. הוא סבל עקב כך מסחרחורות, פונה כעבור שלושה ימים לבית חולים , שם אושפז למשך יום אחד לשם ביצוע בדיקות נוירולוגיות. בגיליון השחרור נכתב כי חאדג'ג' "משוחרר במצב כללי טוב".

לאור הנ"ל פנה הצבא בהודעת עדכון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (להלן: מרב"ד). גוף במשרד הבריאות, המשמש, בין היתר, כגורם רפואי מוסמך המייעץ לרשות הרישוי במשרד התחבורה. בהודעת העדכון למרב"ד צויין קוד של סעיף ליקוי, שלפי רשימת הליקויים שבידי המכון משמעו: "התעלפות חוזרת ממקור בלתי ידוע".

מרב"ד פנה לחאדג'ג' בסוף שנת 2000 בשתי בקשות להמצאת תיעוד רפואי בעניין הליקוי האמור. לא נענה, ופנה עקב כך לרשות הרישוי במשרד התחבורה בבקשה להתלות את רשיונו של חאדג'ג' "עד לבירור עניינו".

בעקבות פניית מרב"ד לרשות הרישוי זומן חאדג'ג' במכתב של משרד התחבורה מיום 26.3.2001- למשרד הרישוי בבאר שבע. במכתב צוינה סיבת ההזמנה ("לא המצאת מידע רפואי"), וכמו-כן נכתב בו כי: "בעל רישיון שיוזמן ע"י הרשות לפי תקנה 215 לתקנות ולא יופיע כנדרש, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רישיונו עד שיתייצב במקום ובמועד שנקבע לו".
זימון זה נשלח לחאדג'ג' ,ככל הנראה בדואר רשום, עקב כך הגיע חאדג'ג' לפגישה במשרד הרישוי, בתאריך 22.4.2001. בדף תרשומת הפגישה, במקום המיועד לפירוט טענות חאדג'ג', נכתב כך: "טוען שלא ידע איזה חומר להמציא ולא הבין את מכתב המכון. מתחייב תוך חודש להסדיר זאת עם המכון ולא יפסל רשיונו".

בחלוף כחודשיים מאותה הפגישה נעשתה בדיקה אקראית בתיקו של חדאג'ג', ונמצא כי הוא לא המציא את החומר שנתבקש להמציא. כיוון שכך, הוכנה ברשות הרישוי בתאריך 26.6.2001 הודעה על "התליית רישיון נהיגה מטעמי בטיחות-לשם בדיקות רפואיות". ההודעה הוכנה על גבי טופס סטנדרטי, ובמקום המיועד הוסף בכתב יד, כי: "לא המצאת אינפורמציה רפואית למכון. התחייבת להסדיר זאת תוך חודש מ-22.4.2001, וטרם הסדרת".

בהמשך ההודעה נאמר כי רישיונו של חאדג'ג' הותלה עד אשר יעמוד בבדיקות רפואיות במרב"ד וימצא מתאים לנהוג ברכב מנועי על פי ס' 52 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]. עוד נקבע כי על חאדג'ג' להפקיד את רישיונו במשרד הרישוי תוך שבעה ימים מיום ההחלטה, בהתאם לתקנה 554 לתקנות התעבורה. יצוין כבר עתה שנציגי רשות הרישוי העריכו כי החלטת התלייה זו אכן נשלחה לחדג'ג', אם כי ככל הנראה בדואר רגיל, בעוד שלטענת הוריו של חאדג'ג', שלהם היה תא דואר משותף עם בנם- ההחלטה מעולם לא הגיעה לתא הדואר ולא לידי בנם".

ביום 26.2.2006 נהג  חאדג'ג' ז"ל, ברכבו של מעסיקו מר מאיר מלכה ז"ל (להלן: מלכה) וברכב היה גם מלכה. ובתאונה שהתרחשה באותו היום מצאו השניים את מותם.

בית המשפט העליון קיבל את  הערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בקובעו, כי בלא ידיעה של בעל רישיון נהיגה על החלטת רשות הרישוי במשרד התחבורה להתלות את רשיונו, אין הוא פסול מלנהוג, ואין הכיסוי הביטוחי נשלל מחמת היותו נטול רישיון לנהוג.[1]

מהעובדות העולות מתוך פסק הדין ניכר כי:

  1. קיים חשש כי הנהג המנוח סבל מ-"התעלפות חוזרת ממקור בלתי ידוע".
  2. הנהג המנוח ידע כי – בעל רישיון שיוזמן ע"י הרשות לפי תקנה 215 לתקנות ולא יופיע כנדרש: "רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רשיונו עד שיתייצב במקום ובמועד שנקבע לו".
  3. קיימת התחייבות ע"י הנהג המנוח כי- "מתחייב תוך חודש להסדיר זאת עם המכון ולא יפסל רישיונו".

למרות הנ"ל קבע ביהמ"ש כי " ככלל, גישתן של המבטחות קוראת להסתפקות ב"ידיעה קונסטרוקטיבית" בדבר פסילת רישיון. הווה אומר: די בכך שבעל הרישיון יכול להסיק שרישיונו נפסל מצירוף של נסיבות שונות, ולא מכוח הודעה קונקרטית שנמסרה לו בדבר פסילת הרישיון כדי לייחס לו ידיעה. גישה זו נדחתה מניה וביה בעניין ממו, כמובהר לעיל. אין לגישה זו מקום אף בעניין שבפנינו."

 

[1] ע"א 7602/06 עזבון נתנאל גו'רג' חאדג'ג' ז"ל נ' סימה מלכה , פורסם בנבו

שתפו את המאמר >>
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
מה הסיכוי של התביעה שלי?
מלאו את הפרטים
וקבלו שיחת ייעוץ 1 על 1
דילוג לתוכן